Virtuaaltöö

Allikas: Targa töö WiKi

Virtuaaltöö (virtual work) 
on termin, mis on kasutusele tulnud uuringutest virtuaalsete meeskondade (virtual team) ja virtuaalsete organisatsioonide (virtual organization) teemal.
Virtuaalne meeskond 
on grupp inimesi, kes töötavad ajaliselt, ruumiliselt ja organisatsiooniliselt erinevates kohtades kasutades omavaheliseks sideks telekommunikatsioonivahendeid (Wikipedia). Kui kaugtöö määratleda kodust tehtava tööna, siis virtuaalsete meeskondade puhul on koht vähem tähtis ning rõhk eelkõige infokommunikatsiooni tehnoloogia vahendusel suhtlemisel. Lubades kaugtöö definitsioonis varieeruvust töökoha osas, osutuvad virtuaaltöö ja kaugtöö sünonüümideks. Vastava valdkonna uuringutes käsitletakse virtuaaltööd enam meeskonnatöö kontekstis ning kaugtööd pigem üksiku töötaja töö tegemise vormina.

Termin virtuaaltöö tähistab tööd, mida teevad virtuaalsed meeskonnad ja organisatsioonid. Samas on virtuaaltööl eraldiseisev tähendus, mida kasutatakse mehhaanikas .

Rainer Grenman.

Viimane muutmine: 11:22, 2. veebruar 2010 Seda lehekülge on külastatud 4995 korda.