Olulised punktid lepingus kaugtöö tegijaga

Allikas: Targa töö WiKi

Punktid, mis peaksid olema sees kaugtöötaja sõlmitavas lepingus (soovitatav sõlmida töölepingu lisana):

1. Kaugtöö tegemise aeg (algus, katseperioodi lõpp, kaugtöö perioodi lõpp, tähtajatu).

2. Kaugtöö aeg tööpäevade lõikes. Üheks võimaluseks on määratleda tööaeg, teiseks võimaluseks on fikseerida tööaeg vastavalt vajadusele ning nõuda ka töötaja kättesaadavust tööajal. Oluliseks küsimuseks on ka kaugtöö katkestamise võimaluste määratlemine.

3. Kinnitus, et töötaja on lubatud kaugtööd tegema ning see asjaolu ei muutu kaugtöö tegemise perioodil.

4. Kaugtöö lepingut peab uuendama ja üle vaatama teatud aja järgi.

5. Töötingimused (puhkus, tasu jmt) ei muutu, kui kaugtöö leping seda eraldi ei maini.

6. Kaugtöö tegemise koht ja selle koha sidevahendid. Töökoha määratlemine on võimalik linna täpsusega, mille puhul on võimalik töötajal töötada, juhul kui ta elab samas linnas, nii kodus kui kontoris.

7. Igaks nädalapäevaks töö tegemise koht.

8. Millisel ajal on töötaja kättesaadav, kuidas töötunnid määratakse.

9. Millal ja kuidas saab juht töötaja kontorisse tööle suunata.

10. Töötaja kinnitab kaugtöö töökoha vastavust ette nähtud nõuetele (tööandja poolt antud eeskiri) ning lubab tööandjal seda kontrollida.

11. Kulude kompenseerimine toimub vastavalt organisatsiooni poliitikale kaugtöö kulude osas (vajadusel täpsustatakse).

12. Kaugtöö lõpetamise alused (töötaja ei vasta kaugtöö kasutamise nõuetele; kaugtöö kasutamine ei õigusta end kummagi osapoole jaoks). Lõpetab ainult kaugtöö ja ei puuduta muud töölepingut.

13. Töövahendite omand ja nende töökorras olemise tagamine – kuna sageli teevad kaugtöötajad tööd oma vahenditega, siis oleks oluline määratleda näiteks see, kuidas töövahendite rikke korral töö valmimine tagatakse.

Kaugtööd eraldi reguleeriv leping on tarvilik juhul, kui töötajal tekib täiendav võimalus olemasolevale kontoritööle tööd teha ka mujal. See hõlmaks järgmisi punkte:

14. Mitu päeva kuus töötaja kaugtööd teeb.

15. Kaugtööpäevadest teatamise kohustus jagatud kalendrisüsteemi vahendusel.

16. Töötaja kohustused:

 • Sisekorraeeskirjades määratud tööaja ja muude tingimuste järgmine,
 • On-line ühenduses olemine organisatsiooni infosüsteemidega tööajal,
 • Tööandja sülearvuti kasutamine tööks,
 • IS (information systems) eeskirjade järgimine,
 • Operatiivselt muutma kaugtööks planeeritud aega tööst tulenevatest põhjustest,
 • 17. Lepingu muutmise võimalus.

  18. Lepingu lõpetamise alused:

 • Töötaja soov,
 • Vahetu juhi ettepanek,
 • 19. Juhil on õigus teha kaugtöö lõpetamise ettepanek, kui:

 • Töötaja kaugtöö tegemine takistab allüksuse v organisatsiooni tööd,
 • Töö tulemused ei vasta püstitatud eesmärkidele,
 • Töötaja ei täida lepinguga võetud kohustusi.
 • Viimane muutmine: 13:01, 8. jaanuar 2010 Seda lehekülge on külastatud 2238 korda.