Juhendmaterjal kaugtöö rakendamiseks

Allikas: Targa töö WiKi

Eesti Kaugtöö Ühing koostöös partneritega koostas juhendmaterjali organisatsioonidele kaugtöö rakendamiseks.

Juhendi eesmärk on aidata tänastel ja homsetel Eesti edumeelsetel tööandjatel mõista Paindliku töökorralduse kasulikkust läbi Kaugtöö osalise või täieliku juurutamise oma organisatsioonis.

Samuti soovime jagada näpunäiteid, mida kaugtööd ellu rakendades silmas pidada ja millistest karidest hoiduda.

Juhend koosneb järgmistest osadest:


Kaugtöö olemus

Seletame lahti, mida kaugtöö all mõeldakse, millised on enamlevinud kaugtöö vormid, milliseid kasutegureid näevad kaugtöös töötajad ja tööandjad, millistele organisatsioonidele ja millistele inimestele sobib kaugtöö rohkem, toome välja viis enamlevinud müüti kaugtöö kohta ning võimalikud ohukohad kaugtöö juhuslikul rakendamisel.


Kuidas ettevõtet kaugtööks kohandada?

Näpunäited ja soovitused kaugtöö süsteemseks rakendamiseks ettevõttes.


Kaugtööd reguleerivad õigusaktid ja soovitused lepingute sõlmimiseks

Ülevaade olulisematest kaugtöö korraldust reguleerivatest õigusaktidest ja soovitused lepingute sõlmimiseks.


Kaugtöö tehnilised lahendused


Näited kaugtöö rakendamisest

Kaugtööd rakendatavates organistasioonides läbi viidud juhtumiuuringute põhjal 10 erinevat näidet kaugtöö korraldusest, dokumentatsioonist, kommunikatsioonist, tehnilistest lahendustest jms.


Viited teistele kaugtöö juhendmaterjalidele


Juhend on koostatud projekti “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas” raames, mida rahastas Euroopa Liit.

Image:El logod.jpg

Juhendi koostamisele on aidanud kaasa järgmised organisatsioonid:

Viimane muutmine: 13:29, 13. märts 2010 Seda lehekülge on külastatud 27 379 korda.